Fotodokumentácia k žiadosti o výrub suchého stromu